FUNDAMENTEEL STRATEGISCH

Doelgerichte teams vormen de organisaties van de toekomst

Gedurende mijn jarenlange HR-ervaring gaven managers mij te kennen dat het team eigenlijk het verschil maakt. In de tijd dat ik leiding gaf, heb ik ook veel geleerd van teams. Door intensief samen te werken is het gelukt om de Europese benchmark te worden in pro-actieve klantgerichtheid in een sterk veranderende markt. Ik ben nog steeds trots op ze.

Samenwerken is in deze tijd van complexiteit relevanter dan ooit. Alleen lukt het niet (meer). Ergens bij horen en je talenten inzetten voor doelen die ertoe doen betekent veel. Dan is werken een integraal onderdeel van het leven zelf. Daar kun je maar beter werk van maken!

Daarbij is een team geen toevallige groep individuen. Een team is ook niet per se de organisatie. Het is een derde grootheid, die op beide lijkt maar zich geheel volgens eigen regels gedraagt en een eigen identiteit kent. De opdracht van het team is om tot resultaten te komen. Omdat het alleen niet lukt. Samenwerken binnen organisaties is zelden een doel op zich - het is een manier om verder te komen.

De klassieke organisatievorm bereikt z’n houdbaarheidsdatum. Dit tijdperk vraagt om een nieuwe kijk op organiseren om multi-level doelen te bereiken. Om van betekenis te zijn voor zowel people, planet als profit. Daar is wel lef voor nodig. Daarom geloof ik dat er een nieuwe stap in leiderschap gezet moet worden - met een puurzaam perspectief. Vanuit echtheid en duurzaamheid doelen realiseren vanuit de kracht van het team. Toekomstgerichte organisaties gaan al op ontdekkingstocht en experimenteren met nieuwe vormen van samenwerken.

Mijn aanpak maakt samenwerken effectiever zodat doelen makkelijker bereikt worden. Het concept van samenwerken is geen ‘rocket science’. Het is al zo oud als de mensheid zelf. Het Team Model geeft richting door met het team in de praktijk hiermee aan de slag te gaan en met elkaar te merken wat wel werkt!

nexZus & Zorro’s bouwt aan het strategisch fundament van teams door de beweging die al gaande is doeltreffend helder te maken.

Hilde’s achtergrond

Hilde is opgegroeid in een Brabants ondernemersgezin. Afgestudeerd als MSc. Human Resource Studies aan de Universiteit van Tilburg. Ruim 15 jaar gewerkt bij internationale technische en commerciële organisaties in diverse functies als HR-manager, leidinggevende en trainer/facilitator van teams en leiders. Gedurende haar werk en leven heeft ze zich ontwikkeld met betrekking tot veranderingsstrategieën, leiderschap en talentontwikkeling. Tegelijkertijd is ze zichzelf gebleven.

Hilde’s eigenheid

Gedachtenslijper, slimversneller, padvinder, verbeeldingsrealisator. Ik geloof dat door het aanscherpen van het doel en het aanmoedigen van de verbeelding, er slimme manieren te vinden zijn om het aanwezig talent en energie samen te brengen en het onmogelijke mogelijk te maken. Ik houd van dingen die eigenlijk niet kunnen en van eenheid in contrast. De liefde voor het doelgericht samenwerken vanuit een puurzaam perspectief geef ik graag door.

nexZus & Zorro’s werkt aanvullend samen met professionele partners op diverse gebieden.

Share