DE SPRONG GEWAAGD

Een onvergetelijke ervaring

Hoewel iedere ervaring op zichzelf staat, geef ik enkele uitspraken van klanten weer met wie ik gewerkt heb. De aanleiding van de samenwerking is heel divers geweest. De uitkomsten ook.
Jouw eigen ervaring met nexZus & Zorro’s voeg ik graag toe. Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

“Bij Hilde ervaar ik een krachtig gevoel van veiligheid.”
N.V., teambegeleider.

“Bedankt voor de fijne samenwerking. Ik vind het echt klasse hoe je je hebt opgesteld als facilitator, we zullen je persoonlijkheid en jouw “eigen kijk” op zaken zeker missen!”
V.S., talentmanager.

“Positief waren de inspiratieverhalen die je inbracht. Deze hebben mij weer op het idee gebracht om mijn eigen verhaal te vertellen. We refereren er nog steeds aan in onze team meetings. Dank hiervoor.”
MdJ., projectleider.

“Het belangrijkste resultaat is dat we voldoende tijd hebben genomen om de verschillen in inzicht over de projectaanpak te bespreken. In de twee weken erna hebben we een basis integratieplan gedefinieerd en beslissingen genomen over het concrete doel. Dit geeft een hele goede focus aan het team.”
P.B., ICT-teamlid.

“Heb altijd jouw inbreng gewaardeerd die eerlijk, oprecht en kritisch was. We hebben een overeenkomst dat we geloven dat niet de “systemen/processen” maar de mensen (talenten) het verschil maken.”
M.A., groepsleider.

“Inmiddels heb ik heel wat heidagen gehad maar vaak ontbreekt de insteek vanuit een team perspectief. Er wordt dan direct op de inhoud en oplossingen gesprongen met alle chaos en lange, niet realistische actielijsten als gevolg. Frustratie alom. Dit was anders. Vanuit kwaliteiten van mensen, intervisie, communicatie. Heel goed!”
P.S., teamleider.

Wat nexZus & Zorro's biedt?

Lees meer over hoe?

'n Ander perspectief op veranderen

Lees meer over resultaten.

Samen werken aan team performance?

Neem gerust contact op.

Share